Heavy Duty Conveyor Belts

Това са транспортни ленти за тежки условия на експлоатация, съпроводени с прорязване и ударно натоварване. Транспортира  се силно абразивен материал, който причинява силно износване на лентата. Например: метални руди (от мини), варовик (от кариери), гранит (от кариери), кварц, високопещен клинкер и шлака, разтрошени метални руди, пясъчници (от кариери), натрошени камъни за настилка, шисти, кокс (изстинал), натрошено стъкло и чакъл.

Разработените  от  ADVAN транспортни ленти за тези условия на работа се отличават с високо качество на гумените покрития и висока якост на многопластовия каркас. Тези ленти са познати с тяхната надежност във всички индустриални приложения.

Прилагайки иновативни технологии, ние разработваме все по-устойчиви и икономически ефективни каучукови смеси. Богатият опит на нашите специалисти ни позволява да предложим решения за пренос на супер абразивни материали при най-тежките работни условия.

Антистатичност в съответствие със стандарт EN ISO 284:2007.